begavet

begavet
спосо́бный, одарённый, тала́нтливый
* * *
brainy, bright, clever, cleverly, gifted, intelligent, intelligently, sharp-witted
* * *
adj gifted, talented;
(klog) intelligent ( fx answer), clever;
[være digterisk begavet] have a gift for poetry;
[højt begavet] brilliant;
[musikalsk begavet] musical;
[normalt begavet] of average intelligence;
[svagt begavet], se svagt.

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • begavet — be|ga|vet adj., begavede (intelligent; SPØGENDE som har fået gaver) …   Dansk ordbog

  • Intelligenskvotient — Intelligenskvotienten er et mål for en persons generelle intelligens. Den måles i intelligenstests. Intelligenskvotient forkortes IK eller hyppigere IQ (engelsk). Definitionen af IQ angiver at det hyppigst forekommende intelligensniveau i… …   Danske encyklopædi

  • overplacere — (SvG){1984} en teknisk begavet spiller skyder forbi mål, opr. om Michel Platini …   Sportsjournalistisk dansk ordbog

  • beåndet — be|ån|det adj., beåndede (ÆLDRE begavet) …   Dansk ordbog

  • bimbo — bim|bo sb., en, er el. s, erne (NEDSÆTTENDE kvinde som er flot men småt begavet) …   Dansk ordbog

  • højest — hø|jest hø|jest superlativ af høj, II; han sprang højest; i det højeste; højest begavet af alle (jf. højst) …   Dansk ordbog

  • mådelig — må|de|lig adj., t, e, som adv. også uden t, fx en mådelig(t) begavet person (jf. § 38. Adverbialer dannet af adjektiver på ig eller lig) …   Dansk ordbog

  • Frömmigkeit — 1. Bringt Frömmigkeit Früchte, ein Wurm des Teufels macht sie zunichte. 2. Der frombkeit1 schatz behelt den platz. – Henisch, 1258; Petri, II, 88. 1) Die ältere neuhochdeutsche Form für Frömmigkeit, bei Luther auch frumkeit, frümkeit, frömkeit,… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”